5 d’abril de 2014

Resum de l'assemblea anual de socis i sòcies dia 3 d'abril 2014RESUM DE L’ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS DE 3 D'ABRIL 2014
Ordre del dia
1.      Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
2.      Memòria de l’activitat 2013
3.      Presentació i votació de candidatures nova Junta 2014
4.      Presentació propostes 2014
5.      Torn obert de paraules

S’inicia la sessió agraint a totes les persones dels col·lectius que han fet possible que l’Espai social del Gòtic La Negreta sigui una realitat convençuts que l’etapa que avui comença serà un punt i seguit dels objectius que l’associació s’ha anat marcant en els darrers anys.

2-Memòria de l’activitat 2013
La memòria s’ha pogut consultar al blog de l’associació i s’ha distribuit entre els assistents una còpia en paper.
S’informa que l’associació va presentar, juntament amb la xarxa veïnal de Ciutat Vella, al·legacions al nou Pla d’Úsos de Ciutat Vella i a l ‘Ordenança de Terrasses i es dóna les gràcies a Daniel Jimenez Schlegl pel redactat jurídic de les mateixes.

També s’informa que l’associació i tres entitats més han iniciat un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament per l’aprovació del Pla d’Usos de Ciutat Vella 2014 i que comportarà una despesa econòmica que s’espera poder assumir.
l’associació segueix apostant per la defensa de l’espai públic i s’informa de la implicació en l’activitat FEM PLAÇA que s’ha dut a terme a la plaça de Sant Miquel i seguirà l’activitat a d’altres places del districte.

Balanç de l’activitat econòmica.
l’associació compta amb 55 socis amb una aportació anual de 12 € i aportacions voluntàries de 24 €. El canvi de local ha suposat a l’associació més despesa (assegurances i lloguer) però que actualment es reparteixen entre els diferents col·lectius que formen l’Espai Social del Gòtic La Negreta i es posa a la disposició dels socis els comptes de la caixa d’enginyers.

S’informa que tant les al·legacions al Pla d’Usos com la de Terrasses es poden consultar al blog de l’associació i es posa a disposició dels socis tots aquells documents que fan referència al Pla d’Usos de Ciutat Vella.

3-Presentació i votació de candidatures nova Junta 2014

S’informa que a les eleccions solament s’ha presentat una candidatura i s’acompanya d’un resum dels objectius 2014 que es reparteix entre els assistents.
S’aprova la candidatura presentada amb els membres següents:
Presidenta Reme Gomez
Sota presidenta Rosa Rodríguez
Secretaria Teresa Picazo
Tresorer Jaume Segu
Vocal Albert Sancho
Vocal Eva Peña

4. Presentació propostes 2014
Va ser una decisió de l’associació que l’espai no sigui solament d’ús exclusiu, sinó un espai obert a tothom i que es pugui fer tota mena d’activitats.
Aquest projecte requereix d’un reglament,.que és el protocol de funcionament i gestió.

El protocol s’acorda amb tots els col·lectius amb qui es compartia l’espai i que han acompanyat a l’associació al nou local. És una eina nova bàsica que fomenta la dinamització i garanteix que no es farà un ús privatiu, tenint clar que l’esperit és el de col·laborar, cooperar i treballar en xarxa.

L’associació n’és conscient que no es un espai municipal, que és un espai cedit a l’associació que hem pagat entre tots i per tant ha d’estar obert a tothom amb les limitacions que reflecteix el protocol i que fomenta activitats comunes amb un retorn cap al barri.
L’associació ha volgut que així sigui i es fa responsable davant l’administració de la seva gestió.

5. Torn obert de paraules
La sota presidenta sortint va fer un discurs de comiat revisant el que ha estat la seva feina a l’associació. Dolguda manifesta que ella ha volgut ser útil i vol seguir-ho sent si la deixen, i considera greu la manca de confiança.
En aquest punt es recorda que altres persones també han fet possible que l’associació estigui gaudint del nou local, que es important traspassar el relleu a noves generacions i es demana no tancar l’acte amb la sensació de trencament, els canvis són difícils d’assumir però necessaris per anar avançant i no es vol deixar a ningú pel camí excepte a qui volgudament avandona.  

Sense res a afegir es tanca la sessió de l’assemblea anual de socis a les 21 hores 
Esborrany de l'acta assemblea anual de socis i sòcies pendent de la seva aprovació en la propera assemblea

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada