11 d’octubre de 2009

PLA ESPECIAL D'ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA

S'ha posat en marxa l'elaboració del nou Plà d'Usos respecte a la modificació del Plà Especial d'Establiments de Pública Concurrència, Hoteleria i altres activitats de Ciutat Vella.
Per la importància del document, l'Associació de Veïns del Barri Gòtic està promovent grups de treball a fi de treballar el contingut i donar respostes.
Si sou veïns del Gòtic i voleu participar per dir la vostra, sereu benvinguts. La documentació que ens ha proporcionat el Districte la podeu trobar a http://www.bcn/ciutat vella