31 de març de 2010

15 de març de 2010

2a calçotada popular del Barri Gòtic

Estem molt contents per haver estat amb vosaltres, amb tots els que varem compartir aquesta festa reivindicativa, per haver pogut fer un parèntesi en un espai ocupat per la quotidianitat que amenaça el nostre barri.
Gràcies al col·lectiu Magdalenes per la seva energia i voluntarisme, gràcies a Cruïlles per la saviesa de la seva abutarda gèminis, als veïns i veïnes que ens veu venir a ajudar, a tots els músics que veu fer de la calçotada quelcom més que un dinar popular, a l'Associació de veïns del Casc Antic, al Pati Llimona i a la firma de tots aquells que ho han fet possible.
Esperem retrobar-nos l'any que ve!

9 de març de 2010

El barri Gòtic en contra del projecte decret dels habitatges d'ús turístic

L’ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DEL BARRI GÒTIC EN CONTRA DEL PROJECTE DE DECRET DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC El document no especifica les condicions tècniques i de qualitat exigibles a aquest tipus d’habitatges, ni els deures dels propietaris respecte la comunitat de veïns, per aquest motiu es van fer al·legacions.

Comunicat de Premsa  AVV BARRI GÒTIC

El projecte de Decret no defensa convenientment les comunitats de veïns

L’ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DEL BARRI GÒTIC EN CONTRA DEL PROJECTE DE DECRET DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

El document no especifica les condicions tècniques i de qualitat exigibles a aquest tipus d’habitatges, ni els deures dels propietaris respecte la comunitat de veïns

Barcelona, 1 de març de 2010.- L’Associació de Veïns del Barri Gòtic, el més afectat per aquesta problemàtica a la ciutat de Barcelona, està en contra del redactat actual del projecte de Decret de Regulació dels Habitatges d’Ús Turístic presentat recentment per la Direcció General de Turisme i que es troba ara en fase d’al·legacions.

L’Associació considera que tractant-se d’un dels temes que més incidències i tensió provoca als veïns de Ciutat Vella el redactat del Decret és molt deficient en la defensa dels drets de les comunitats afectades per la creixent implantació dels HUT.

En aquest sentit, el text no especifica convenientment quines han de ser les condicions tècniques i de qualitat exigibles a aquest tipus d’habitatges, com per exemple les referides a aïllament acústic, utilització d’espais comunitaris, elements de seguretat, sortides de fums, etc., qüestions que afecten greument a la qualitat de vida de la resta dels veïns de les comunitats.

El projecte no especifica tampoc els deures dels propietaris i intermediaris respecte a les comunitats de veïns ni abans ni un cop iniciada l’activitat. Cal recordar, que els HUT generen, per la seva naturalesa d’establiment públic, un consum i un desgast major de tots els elements i serveis comunitaris, que s’ignora per complet en el redactat actual. Per altra banda, no detalla convenientment les “regles bàsiques de convivència” que hauran de ser respectades a les que fa referència.

Tenint en compte l’alt nivell de conflictivitat d’aquest tipus d’establiments l’Associació no admet tampoc que l’habilitació municipal pugui tenir un termini de vigència indefinit i proposa que aquesta  es vagi renovant en funció dels controls pertinents.

La redacció actual no contempla que l’HUT no pugui operar fins que no disposi de la pertinent llicència municipal, requeriment inexcusable per a la resta d’activitats econòmiques i que, incomprensiblement, s’eludeix en aquest cas.

El decret tampoc determina  amb claredat el règim d’inspecció al que s’hauran de sotmetre els HUT, ni les causes específiques que podrien generar la suspensió de l’activitat o el seu cessament.

Per últim, el projecte de Decret presentat no detalla convenientment la delimitació entre les competències de la Generalitat i les dels Ajuntaments, la qual cosa generarà la conseqüent indefensió de les comunitats afectades.

En opinió dels responsables de l’Associació de Veïns del Barri Gòtic el document no pren en consideració la problemàtica especifica de les zones més afectades per aquest tipus de negoci a Barcelona –equiparant-les en el seu tractament amb qualsevol altre petita localitat de Catalunya– i demana l’elaboració d’un protocol especial que reguli aquesta activitat a Ciutat Vella, la zona amb la concentració d’HUTs més alta de l’Estat Espanyol.

En qualsevol cas reiterar que s’ha demostrat la incompatibilitat d’usos turístics i residencials: no volem pisos turístics dins de Comunitats de Veïns.

Els allotjaments turístics només poden existir en verticalitat, seguint normatives exigents i no concentrades a una única zona de la ciutat.   

Per a més informació:

Associació de Veïns Barri Gòtic

Telèfon contacte: 600736125

Correu electrònic: contrapisturistic@gmail.com ;  avbarrigotic@gmail.com