22 de març de 2021

Assemblea general 2019-2020

Convocada el dia 25 de març a les 18:30h de 2020  

Assemblea general de l'associació que tindrà la possibilitat de participar presencialment o de manera telemàtica amb el seguent ordre del dia:  

Presentació i votació de candidatures per la renovació de la Junta. Es poden presentar candidatures enviant un correu a avbarrigotic@gmail.com o el mateix dia de l’Assemblea.

 1. La Junta sortint proposa la següent candidatura: presidencia Martí Cusó, secretaria Teresa Picazo, tresoreria Stefania Paranzona, vocals Daniel Pardo, Diego Schvarzstein, Jaume Segui, la vicepresidència queda pendent per si s'escau.
 2. Aprovació de l'acta anterior
 3. Estat de comptes de l’Associació
 4. Memòria d’activitats del 2019/2020
 5. Informar, i aprovar si s’escau, les següents propostes:  a)Tal com vàrem anunciar al darrer escrit, proposem renovar l'estructura de l'associació i fer-nos en una sola entitat amb l'Espai Social del Gòtic La Negreta. Aquesta proposta implica canviar el nom de l’Associació per: Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic-La Negreta. b) Modificar l’Article 4 dels nostres Estatuts per admetre com associats a persones jurídiques.           

Aquestes modificacions estatuàries es podrien afegir com a “Disposicions addicionals” al final dels Estatuts.

      6.Torn obert de paraula


 

 

 

 

 

 Memòria de les activitats

2019
 • Visita de la Síndica de Greuges de Barcelona (detecció d'anomalies en el barri que afecten als veïns, diagnosi i carta de recomanacions per a l'alcaldia)
 • Suport veïnat de la Placeta de Manuel Ribé pel tema terrasses i soroll
 • Debat i taller sobre el soroll al Borsi posteriorment es crea el grup de Soroll i Oci Nocturn
 • Cinema a la Fresca
 • Reunió varies entitats amb la GU (Jaume, Diego )
         Col·laboració
 • revetlla de Sant Joan,
 • amb la Plataforma per un port ciutadà contra l'Hermitage a la Barceloneta
 • Festes de Sant Roc
 • Acció pel clima manifestació Turisme massiu col·lapsa el planeta
 • Adhesió al manifest contra empresonament polítics

2020
Covid
 • Subscrivim manifest FAVB Salut
 • Participació en la jornada debat sobre convivència i seguretat organitzades per la FAVB
 • Escrit al blog sobre la situació de tancament per pandèmia
 • Primers manifestos sobre la situació del CAP Gòtic
 • Es crea la plataforma CAP Gòtic nou Ja
 • S'aconsegueix fer un berenar revetlla de Sant Joan a plaça de la Mercè amb totes les mesures Covid
 • S'aconsegueix fer Cinema a la Fresca amb totes les mesures Covid
 • Manifest CAP Gòtic Nou Ja
 • Primeres intervencions al carrer amb la instal·lació carpa plaça Joaquim Xirau i desmuntatge del parc infantil per a la construcció dels mòduls(es demana a districte la substitució del parc infantil per jocs a la plaça de la Mercè)
 • Vacunes Negreta gestió
 • Aportem documentació de les lluites veïnals per a la inauguració de la plaça de Sant Miquel
 • Aportacions al PAM  2020 / 2023 de veïnificació del barri (papereres, arbrat, fonts etc) Com associació es confecciona la proposta de mapeig per posar arbrat, fonts, bancs i papereres al barri i que ha estat adoptada com un punt del consell de barri del 25/02/2021 anomenat com a veïnificació del barri Gòtic
 • Formem part de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri Gòtic
 • Formem part del Consell de Salut de Ciutat Vella
 • Actualment formem part del projecte de la Memòria Visual del Barri Gòtic endegat per l'Observatori de la Vida Quotidiana i el Pla de Barris
 • Formem part de la Taula de Memòria històrica i democràtica de Ciutat Vella (2019)

 


3 de març de 2021

Xerrada sobre la perillositat de l'amiant

 

les associacions veïnals del districte de Ciutat Vella convoquen 

a una xerrada on-line dimecres  3 de març, a les 18'30h