11 de desembre de 2018

el dissabte 15 de desembre opinarem sobre la ubicació dels Allotjaments de PROximitat Provisional

La cruïlla dels carrers Rull i Nou de Sant Francesc és un dels espais escollits per l'Ajuntament per ubicar-hi els anomenat APROP (Allotjaments de PROximitat Provisionals). Es tracta d'un projecte de mòduls habitables que permetran allotjar-hi ràpidament persones en situació de precarietat habitacional. https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/aprop-allotjaments-de-proximitat-provisionals-per-lluitar-contra-la-gentrificacio_615022
L'espai on s'ubicaran aquests primers allotjaments és un solar públic qualificat d'Habitatge Social, l'únic d'aquestes característiques que tenim al Gòtic, però que va ser condicionat ja fa gairebé 8 anys, i després de la demolició de l'edifici d'habitatges que l'ocupava, com a espai públic provisional i ha esdevingut un espai força concorregut tant com a lloc d'estada per a veïns/es com també per a altres usos nocturns més conflictius amb la vida veïnal. En definitiva, a la pràctica ha esdevingut un "plaça" més.

Aquest projecte, i especialment la seva ubicació, han provocat un cert debat entre el veïnat del barri, i des de La Negreta hem cregut necessari generar un espai de debat, en bona mesura perquè la informació per part de l'Ajuntament ha estat força insuficient.
Serà un debat senzill en què comptarem inicialment amb una explicació tècnica del projecte, una veu a favor i una veu en contra.
Després del debat, us convidem a un vermut veïnal.