12 de desembre de 2012

Els veïns i veïnes portem anys demanant que els pisos turístics desapareguin dels nostres edificis tant els il·legals, com els legals

El Gremi d'Hotels de Barcelona (GHB) denunciarà els pisos turístics que operen sense llicència davant de "l'Ajuntament i altres administracions", segons un comunicat de l'entitat d'aquest dimecres.
La mesura forma part d'un projecte conjunt del GHB i l'Associació Catalana d'Albergs Turístics (Acatur), que ja ha presentat 80 denúncies des de juliol, per "eradicar" aquesta activitat irregular.

10 de desembre de 2012

Publicat al DOGC de 5 de desembre el Decret 159/2012 d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turistic

La Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, ha suposat uns canvis importants en la regulació de les empreses i activitats turístiques. S’han modificat dues lleis bàsiques per al sector de l’allotjament, que són: la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, i la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
La modificació d’ambdues lleis obliga no només a redefinir i reordenar alguns aspectes de la normativa que afecta els establiments d’allotjament turístic, sinó que també dóna peu a integrar en un sol decret la regulació dels establiments d’allotjament turístic i dels habitatges d’ús turístic, en el qual s’incorporin aspectes que fan possible una millor interpretació i definició de tot el marc jurídic dels establiments d’allotjament turístic i dels habitatges d’ús turístic. Així, es desenvolupen aspectes com la definició dels serveis i els establiments turístics, la nova concepció dels establiments d’apartaments turístics i la regulació dels habitatges d’ús turístic. Per accedir al Decret complert