3 de desembre de 2014

Propera reunió sobre turisme

Amb el compromís de seguir confeccionant un document de mìnims sobre turísme, us tornem a convocar el dijous dia 4 de desembre
a les 19:30 h a l'Espai Social del Gòtic La Negreta
carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos.

Per agilitzar la reunió adjuntem el document que entre tots hem estat treballant per anar incorporant allò que creguis necessari, i el Decret d'Establiments d'allotjament turístic i d'habitages d'ús turistic, com a referència legislativa.

Aquest dijous tractarem el document que hem estat treballant i el nou document de la FAVB.


Assemblea 15M Gòtic i Associació de Veïns del Barri Gòtic

PROPOSTES PER CANVIAR EL MODEL TURÍSTIC DE BARCELONA

Propostes a 20 de novembre 2014

Aquestes propostes s’han elaborat a partir dels punts de la FAVB arrel de la reunió del passat setembre.

La proximitat de les eleccions municipals fa que el període sigui particularment adient per forçar posicionaments de totes les formacions polítiques. La nostra discussió ja va assenyalar algunes línies mestres del que seria una política per revertir els efectes negatius de l’actual gestió del turisme i imprimir-li un nou rumb.1.   Aturar la proliferació d’apartaments turístics i habitatges d'ús turístic eliminant aquestes figures a tota la ciutat, on la seva presència genera efectes insostenibles pel que fa a la convivència i a l’alça de preus de l’habitatge, suspenent tota nova llicència a Barcelona. Les llicencies legals necessiten la aprovació expressa de la comunitat de veïns/ propietaris per continuar la seva activitat. Realització d’un cens dels pisos que operen il·legalment i conversió en habitatges de lloguer social


2.  Articular formes sostenibles d’acolliment turístic, com ara el lloguer d’habitacions en domicilis familiars seguint la fórmula del bed and breakfast sempre que es mantingui l'ús residencial dels habitatges. Promoció i gestió del bed and Breakfast exclusivament per part de l’Ajuntament o ens públic d’abast municipal.


3.  Habilitar els mecanismes adequats i facilitar la gestió perquè les denúncies es tramitin ràpidament i s'apliqui la normativa.


4.   Modular i repartir l’oferta hotelera de Barcelona al voltant d’un Pla d’Usos que abasti tots els Districtes i s'elabori amb la participació activa dels veïns i veïnes. Arreu serà necessari un estudi sobre la capacitat acceptable de la oferta turística, així com un estudi sobre el seu impacte tant en l'entorn veïnal com en l’econòmic del barri. En alguns casos, com Ciutat Vella, s'ha superat la capacitat de carrega percebuda i s’imposa la revocació del Pla d'usos de 2013 i tornar a l'anterior, 2008, re-elaborant-lo per adaptar-lo a l'actualitat.


5.   Establir el nombre màxim de creueristes que arriben a la ciutat en un dia. Repartir temporalment l'arribada de creuers. Evitar la construcció del nou moll. I limitar el impacte ambiental.


6.   Municipalització en la gestió de la taxa turística. Creiem imprescindible una taxa turística com element anivellador de les desigualtats que provoca l’impacta turístic en els barris i les persones. Es proposa una gestió municipal (que sigui l’ajuntament o uns ens públic d’abast municipal qui recapti, directament, la taxa turística), que reverteixi íntegrament en els barris i en els serveis públics de la ciutat i no en la promoció del turisme, ampliar el cobrament de la taxa a altres serveis turístics (per exemple els hostals, creuers, ...) i augmentar la part que li pertoca en el repartiment amb la Generalitat7.   Preservar les condicions de vida dels residents i dels entorns a les zones monumentals, tant públiques com privades, mitjançant plans de mobilitat i de regulació dels fluxos de visitants pactats amb el veïnatge. Els ens privats han de contribuir financerament al manteniment de l’entorn que suporta l’arribada dels visitants. Prohibició de la circulació de grups turístics amb tota mena de vehicles en carrers de vianants i de plataforma única.Regulació la circulació per altres vies prohibint las circulació de grups de 5+1. Matriculació de tota mena de vehicle de lloguer.


8.   Polítiques municipals de preservació del petit comerç tradicional, emblemàtica i de proximitat:

Contenció de l’expansió de grans superfícies comercials , botigues de souvenirs i franquícies.

Establir ajudes publiques (mitjançant la reducció d’impostos o taxa turística) per ajudar a mantenir l'ús del petit comerç tradicional, emblemàtic i de proximitat.

Regulació d'establiments (bars, restaurants, discos, ...) mitjançant la fixació de quotes segons el tipus d’establiment i les característiques de cada zona.

No a l’ampliació dels horaris comercials, ni a l’obertura d’establiments les 24 h.


9.   Revisió de l’ordenança municipal sobre terrasses i vetlladors. Mesures actives i efectives de control i limitació de l’explotació mercantilista de l’espai públic. Reducció de la densitat d'ocupació del espai públic, avançar els horaris de tancament nocturn prohibició de l’ús de sistemes de refrigeració i/o calefacció. Gravar amb una taxa especial les terrasses ubicades en els eixos turístics/emblemàtics.

Adaptar i fer complir la normativa contra la contaminació acústica a els nivells de soroll als que marca la OMS.


10. Participació ciutadana efectiva en la definició de projectes urbanístics, avui fortament condicionats per l’aposta turística i l’especulació.


11. Mesures contra la precarietat laboral en els diferents serveis i oficis vinculats a la indústria turística, el comerç i la restauració, amb exigència de salaris per conveni, activitats reglades i relacions contractuals regulades. Es demanen més inspeccions conjuntes de Treball i Ajuntament. Crear un segell de “qualitat laboral” pels establiments vinculats a la indústria turística, el comerç i la restauració.


12. Creació d'un ens públic que gestioni les polítiques sobre turisme, en substitució a l'actual “Agencia de turisme de Barcelona”.


13. Realització d’una Audiència Pública a l'Ajuntament de Barcelona sobre model de Ciutat i turisme.


Referències

Lleis Òmnibus : http://www.gencat.cat/lleisomnibus/index.html?tema=2
Decret d'establiments d'allotjament turístic i d'habitages d'ús turistic
DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.