20 de maig de 2020

Nou CAP al Gòtic JA!Que es demana des del CAP Gòtic
Ja fa temps que els usuaris i els professionals del CAP Gòtic patim el greuge i els inconvenients de tenir un Centre d’Atenció Primària en unes condicions molt precàries.
El centre ja va néixer petit fa una vintena d’anys, però els canvis poblacionals i l’augment d’activitats i serveis que oferim a la població han fet que la situació esdevingui insostenible. En el seu moment, ja va caldre obrir l’Annex del Carrer Rull on estaven les consultes de pediatria, odontologia, ginecologia i alguns especialistes. Però el tancament d’aquest annex ja fa uns quants anys, va provocar que aquests serveis s’haguessin de traslladar al CAP Drassanes, amb la conseqüent pèrdua de proximitat pels pacients i la conseqüent dificultat de comunicació i d’interrelació amb els professionals i especialistes que visiten allà. La manca d’espais ha provocat també que perdem serveis que podríem oferir a la població, com un psiquiatra al CAP o com la psicòloga, que només pot visitar quinzenalment en una consulta que deixa lliure una companya amb reducció de jornada, o com rehabilitació, que no pot realitzar grups al CAP per falta d’espai, com sí que fa als altres centres de Ciutat Vella. També, hi ha professionals del propi Equip que no tenen consulta assignada, ni espai de treball
i que han d’anar rotant i aprofitant els forats de consultes que puguin quedar lliures.
Tampoc disposem d’una aula d’educació sanitària i, per a poder fer algun taller grupal, hem de gestionar la cessió d’algun espai a altres entitats.
A banda d’aquests problemes d’espai, el centre pateix problemes estructurals. En els darrers anys hem tingut un número elevat d’incidències relacionades amb fugues d’aigües fecals en diferents punts del centre. Hem hagut de tancar el centre en 3 ocasions. Aquesta situació, en un centre sanitari és intolerable. S’ha posat en coneixement dels agents implicats, però tot i les mesures d’actuació correctives i preventives realitzades, persisteix el problema. Durant l’actual epidèmia de COVID també les hem seguit patint. També, el centre pateix la presència de diferent fauna (paneroles, rates, formigues, mosquits,..). Això, en un centre sanitari no s’hauria de tolerar. Hem de garantir la seguretat del material que utilitzem.
Un altre problema en el centre és que el sistema de climatització no funciona bé des d’un inici. S’han anat fent arranjaments, però no acaba de funcionar bé i hi ha una diferència important de temperatura entre unes zones i altres del centre. De fet, un any, per un mal funcionament del sistema, es va fer una valoració per part de Salut Laboral i hi havia zones del centre que es treballava a temperatures inacceptables.
Però l’actual epidèmia de coronavirus ha portat la situació al límit, posant en risc la salut dels veïns i treballadors del barri.
L’actual situació obliga a separar els espais on s’atenen els pacients entre zones “netes” (on s’atenen els pacients sense sospita de COVID) i zones “brutes” (per atendre els pacients amb sospita de coronavirus). El número de consultes del CAP fa molt complicada aquesta divisió d’espais i que els pacients no comparteixin espais ni sales d’espera. Si hem de preservar 2 consultes per a Pacients Possible COVID i una altra consulta per a fer els frotis, hem de reubicar els professionals d’aquestes consultes. Si ja teníem manca de consultes, encara s’accentuarà molt més aquest problema.