2 d’octubre de 2020

Manifest a 21 de setembre 2020 - Plataforma Cap Gòtic Nou Ja !

SITUACIÓ DEL CAP GÒTIC  

a 21 de setembre de 2020

Els professionals i el veïnat del barri del Gòtic fa anys que seguim amb preocupació la manca d’espai i l’estat precari de les instal·lacions on es troba ubicat el Centre d’Atenció Primària Gòtic.

L’actual centre, inaugurat l’any 2000 a la planta baixa d’un edifici de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació, presenta des de l’inici, serioses deficiències d’espai i d’estructura. Així mateix, les problemàtiques s’han vist accentuades com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, que ha agreujat, encara més, la necessitat d’un nou CAP Gòtic. Si abans el centre ja se’ns feia petit, ara encara més.

Actualment, i de manera provisional, disposem d’una carpa de 35 m2 on s’ha traslladat tota l’activitat Covid: realització de PCR, consulta de medicina per atendre els pacients amb símptomes compatibles amb Covid, i rastreig de contactes. Cal destacar que en aquest espai s’han encabit quatre professionals amb les dificultats tant ergonòmiques com organitzatives que això implica. Malgrat que la Carpa permet recuperar alguns espais al CAP, imprescindibles per reprendre el seguiment de la patologia crònica, en absolut resol el problema d’espais del CAP Gòtic: metres quadrats disponibles i problemes estructurals greus, que en més d’una ocasió han obligat a tancar el Centre.

A mes, cal tenir en compte que una carpa no deixa de ser un espai provisional, amb les dificultats que comporta treballar-hi degudes a les inclemències climàtiques i als dèficits estructurals inherents.

Estem a l’espera de la instal·lació de mòduls provisionals a la plaça Joaquim Xirau per millorar la continuïtat assistencial i garantir les mesures COVID. És imprescindible que el temps d’espera per disposar d’aquests mòduls sigui el mínim possible per poder assegurar una bona cobertura sanitària mentre no gaudim del nou espai definitiu.

El pacte de Ciutat del 2008 recollia el compromís entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català de la Salut en la reserva d’un espai per al CAP Gòtic. Dotze anys després encara no s’ha complert. Cal que el compromís de l’Ajuntament i el Departament de Salut sigui ferm i s’agilitzin els estudis tècnics necessaris per decidir la ubicació definitiva del nou CAP.

Les darreres reunions han posat de manifest retards en els compromisos pactats que fan inviables els terminis previstos, i impossibiliten una atenció adequada i segura als usuaris.

NECESSITEM UN ESPAI NOU PER AL CAP!
 

Cap comentari:

Publica un comentari