17 de juliol de 2012

Apartaments turistics a Ciutat Vella

 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DEL BARRI GÒTIC en contra de la regularització d'apartaments turístics
Alerta màxima amb el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella, la regidora Mercè Homs diu que no n’hi haurà més

El 28 de juny de 2012 la directora general de Turisme de la Generalitat, Marian Muro, anuncia que s'obre un termini de tres mesos per a regularitzar els apartaments turístics.Recordem que apartaments turístics són aquells edificis destinats a l’allotjament turístic, i habitatges d’ús turístics (HUT) els que s’insereixen dins d’una comunitat de veïns. Es pretén organitzar millor l’oferta, categoritzar-la i promocionar-la passant a dependre del Departament de Turisme i no d’habitatge com fins ara.


Es treu d'habitatge i es torna a turisme. Per tenir un apartament turístic n'hi haurà prou amb una simple comunicació a l’ ajuntament i tenir un mòbil de contacte sense necessitat de cap llicència municipal.
Es pretén amb aquesta regularització acabar amb la competència deslleial i poder passar a cobrar la taxa turística quan aquesta entri en vigor.
Es pretén regularitzar, facilitant-ne l’obertura, sense les condicions tècniques i de qualitat exigibles, sense especificar quins seran els deures dels propietaris i sense designar intermediaris respecte a les comunitats de veïns davant dels conflictes que de ben segur es produiran. Desconeixem el règim d’inspecció al que s’hauran de sotmetre els HUT, ni les causes específiques que podrien generar la suspensió de l’activitat o el seu cessament. I es deixa en mans dels veïns, que són els únics que conviuen amb l’activitat, el control i denúncia de l'alt nivell de conflictivitat que generen.
No es defensa les comunitats de veïns i es una atemptat al dret a l'habitatge. Enlloc d'una ciutat per viure s’aposta per un model de ciutat parc temàtic només per a visitants i especuladors.
Els HUT, ja fa anys que ho venim denunciant, no només generen problemes de convivència, si no que són causa d'expulsió de veïns. Augmenten els preus i a les escales cada vegada hi han menys residents i més turistes, debilitant així tota possibilitat de fer barri o ciutat. Aquesta situació incideix de forma fatal en el comerç de proximitat i en l'ús intensiu de l'espai públic.
Al Districte de Ciutat Vella amb l'aprovació del Pla d'Usos, es van legalitzar més de 600 HUT’s, però és totalment restrictiu i no en permet de nous. Tanmateix, molts més continuen treballant amb la més absoluta impunitat. I és per això que hem obert una via de col·laboració i diàleg amb el districte, amb l'objectiu de tancar els huts il·legals que hem anat recollint a l'Associació.
Es legalitzaran ara els il·legals?
En una reunió aquest 26 de juliol passat, vam traslladar a la regidora la pregunta de com ens afecta el canvi normatiu, si s’estan rebent assabentats per obrir nous HUT o si el nou Pla d'Usos contemplarà l'augment d'apartament turístics a Ciutat Vella. La seva resposta fou clara: potser hi hauran més apartaments però en cap cas en forma d’HUT, o sigui en comunitats de veïns.
Des de l’Associació de Veïns del Barri Gòtic reiterem que no volem pisos turístics a les nostres vivendes, s’ha demostrat la incompatibilitat d’usos turístics i residencials a les Comunitats de Veïns. Els allotjaments turístics només poden existir en verticalitat, complint normatives exigents i no concentrades a una zona de la ciutat, o sigui no al nostre barri.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada