23 de novembre de 2011

Reunió amb el grup municipal de CIU i la Regidora del Districte Mercè Homs

El 13 d’octubre del 2011 varem tenir una reunió amb la regidora del districte
Des de l’Associació de veïns i veïnes del Gòtic (AVG) per agilitzar-la, li traslladem els punts que voldríem tractar. Volem conèixer la voluntat política i mesures concretes de la seva administració molt especialment en els temes que ens són més propers. En aquesta línia volem transmetre els eixos de treball principals de la nostra Associació i el nostre interès en mantenir una comunicació transparent, àgil i efectiva.Punts que volem tractar a la reunió:
1. Cessió del nou local de Nou de Sant Francesc, 21 baixos
Solucionar el cobrament indegut que s'ha produït aquest any del lloguer del nou local social de l’AVG. Es va signar un acord de cessió del futur local amb l’Ajuntament de Barcelona en data 15.04.2011, però no s’ha fet el lliurament d’aquest local i s’ha cobrat el lloguer sense avís previ.

 • Saber els terminis de la cessió d’aquest local. El projecte de reforma venia gestionat per Foment de Ciutat Vella. Se’ns va presentar un projecte de reforma del local, pendent de revisió amb un compromís de calendari en el que s’especificava que abans de l’estiu 2011 es presentaria el projecte executiu per tal de portar-ho a licitació passat l’agost. 

A data d’avui no tenim el projecte executiu, ni calendari

 • Informem a la regidora de la situació i ens comunica que ha estat un error, proposa que el pagament sigui a càrrec del proper any, quan ja tinguem las claus del local. Li aclarim que per a l'Associació aquests diners són bàsics per a continuar amb la seva tasca, que no es tenia previsió d'aquest cobrament i per tant no havia resolt el tema amb la resta de grups amb els que comparteix el local. Es compromet a intentar resoldre-ho. Ens confirma que la cessió del local segueix en peu i que en un plaç de dos mesos han de començar les obres d'adequació. Així mateix ens assegura que se'ns presentarà el projecte executiu al qual no hem tingut accés.
2. Pla d’Usos.
Especial referència a les conseqüències negatives de la pressió turística per a la vida quotidiana dels seus veïns

 • Voldríem saber si hi han hagut canvis en el posicionament del seu grup municipal respecte al Pla d’Usos vigent
 • Concentració d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT) Viabilitat i voluntat política de la seva articulació
 • Mesures per al tancament d’HUT’s il·legals
 • Controls d’HUT’s legalitzats
 • Mesures d’equilibri i control de la pressió turística a la vida del Districte. Aplicació de  la taxa turística o tram d’IVA i la seva aplicació
La regidora ens confirma que el Plà d'Usos està sent revisat, que hores d'ara no sap si es mantindrà el número de llicències d'apartaments turístics, però que considera que en algunes zones es poden incloure nous hotels. Continua pensant que la verticalitat és la solució per als problemes creats pels apartaments, però que no tenen un mecanisme clar sobre com solucionar-ho. Es nega a donar més dades pel fet que tot està sent revisat. Assegura que s'està treballant en el tema dels apartaments il·legals i que només han tingut 29 queixes al respecte aquest any. L'Associació recorda que en molts casos no es produeixen denúncies per por, per conèixer als propietaris o per la desconfiança vers l'actuació administrativa. Es compromet a informar a l'Associació sobre els expedients dels apartaments il·legals que denunciem i nosaltres a fer-li arribar. L'Associació li recorda que legalitzats o il·legals la problemàtica és la mateixa, però que el fet que l'Administració no pugui tancar una activitat il·legal envia un missatge d'impunitat.
Sobre el tema de la taxa turística o tram d'IVA no es pronuncia. Nosaltres li recordem que l’ús abusiu dels nostres carrers, i espais privats suposa un cost extra. Que són moltes les ciutats turístiques que l'apliquen sense que s'hagi perdut competitivitat i que la principal qüestió és com i a què es destinen aquests diners extres. Creiem que han de servir per a treballar en l'equilibri de la nostra ciutat, neteja o seguretat, i no en més diners per a la promoció turística com alguns sectors han demanat.
Finalment acordem que el tema dels apartaments turístics requereix una reunió amb aquest únic punt del dia


3. Corrupció
L’AVG es va personar com a acusació popular en el sumari per de la trama de corrupció per llicències il·lícites, i ha estat acceptada. Creiem que la necessària via judicial no eximeix la responsabilitat política fins a les darreres conseqüències. I fins que això no es produeixi no es podrà generar la necessària confiança entre ciutadans i representants polítics.

 • Comissió d’investigació amb participació veïnal
 • Mecanismes i mesures per a fer més transparent l'administració
La regidora diu mantenir la mateixa implicació que tenia quan era a l'oposició, però no aporta cap informació sobre el que vol fer al respecte. Li recordem que la situació és la mateixa que amb el govern anterior, i la nostra actitud també. No es pot limitar a la investigació judicial i cal una d'interna, amb participació veïnal, que tregui sospites permanents i creï els mecanismes necessaris per a què no es tornin a produir-se. Ens lamentem que no s'hagi fet cap pas en aquest sentit i li recordem que el fet que no es produeixin crea la sensació d'impunitat o d'amagar responsabilitats.


4. Participació
 • Vigència dels Consells de barri, Audiència pública i de l’Observatori de la Rambla
La regidora diu mantenir els Consells de Barri, i l'Audiència per imperatiu legal tot i que espera poder dinamitzar-les. Li comuniquem que nosaltres ens mantindrem als Consells de Barri sempre i quant siguin operatius, participatius i resolutius, així com la nostra decepció pel sistema inoperant de les audiències on es repeteixen les mateixes situacions sense que ningú no en prengui mesures per evitar aquestes situacions. Demanem la nostra participació a l'Observatori de la Rambla pel fet que cal representació del punt de vista veïnal que fins al moment no existeix. Diu que ho considerarà però no es compromet. Assegura que la seva visió de la participació va més enllà dels òrgans creats “ad hoc” i que vol la participació real de tots els veïns. L'Associació es manté a l'expectativa.

5. Activitats a l'espai públic.
Un dels objectius fonamentals de la nostra entitat és la dinamització d'activitats a l'espai públic per tal de crear xarxa comunitària entre veïns i veïnes del barri, i reivindicar l’ús responsable i públic dels espais comuns.
 • Establir mecanismes que agilitzin la seva necessària gestió amb l’administració de forma profitosa per a tothom.
 • Aclarir les vies de comunicació
Reclamem aclarir les relacions administratives per a la concessió de llicències i permisos que ens han portat a situacions complexes en el desenvolupament de les nostres activitats. Demanem que siguin clares per a evitar conflictes innecessaris. La regidora ens remet a una reunió monogràfica sobre el tema i recorda que la seva voluntat és la de facilitar les tasques que estem portant a terme (calçotada, castanyada, cinema a la fresca etc) perquè considera que són importants per a la vida del barri.


6. Relació administració – veïns.
S’han creat unes dinàmiques de relació equivoques.
 • Obrir canals de comunicació transparents i aclarir línies d’actuació.

Des de l'Associació recollim les queixes de veïns que es veuen menyspreats en el tracte d'alguns membres de la Guàrdia Urbana o de personal del Districte.
Reclamem que les queixes, quan es produeixen, han de ser valorades i actuar en conseqüència. No es pot admetre que quan un veí presenta una denúncia i aquesta deriva en una sanció administrativa el llenguatge utilitzat sigui el d'acusar a qui l'ha presentat. Exigim un tracte obert i transparent i que no s'utilitzin tàctiques que acaben posant en contra uns veïns amb altres, perquè son molt perilloses. No demanem cap posició de poder, només de respecte.

7. Soroll, neteja, seguretat.
Actuacions del districte al respecte
Per manca de temps de la regidora no es pot tractar aquest tema i queda pendent per una propera trobada

Per part de l’AVG assistiran a la reunió Teresa Picazo, Reme Gómez, Albert Sancho.

Barcelona 5 d’octubre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada