23 de desembre de 2009

Opinió a la creació del Consell de Barri al Gòtic del passat 12 de novembre 2009

Des de l’Associació de Veïns del Gòtic volem manifestar la gran desil•lusió per com es va desenvolupar aquesta primera trobada en la creació i constitució del Consell del Barri Gòtic com una eina útil per a tothom.
Considerem que l’existència d’aquesta nova eina de participació ciutadana és no només necessària, sinó bàsica per a la ciutat i els seus veïns i que ha de mantenir la capacitat de diàleg amb els seus representants polítics i gestors.
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit que aquesta eina sigui el Consell de Barri, però tal com s’ha plantejat al Barri Gòtic ni és un consell, ni és participatiu.
Varem assistir a l’escenificació d’un acte, què una vegada més, es queda amb la superfície, oblidant els continguts i els seus potencials participants i que ha creat de retruc més desànim i desconfiança.
No es pot presentar una eina de participació sense comptar amb els qui hauran de participar en ella menystenint la seva única representació no política.
Nosaltres no ens conformem en saber que aquesta eina existeix, la volem activa, dinàmica i efectiva. No volem segones versions d’audiències públiques on no es poden fer els seguiments als temes tractats.
És hora que els polítics entenguin que els veïns som alguna cosa més que circumstàncies col•laterals dels nostres barris, del nostre districte i de la nostra ciutat. .
Des de l’Associació de Veïns del Barri Gòtic confiem que no hi hauran excuses maldestres per tornar a reprendre el fil, volem que s’endegui un canal de participació REAL, amb la convicció què només des de la participació informada i oberta, podrem treballar per a un barri i una ciutat de la qual ens puguem sentir partícips.

Associació de Veïns del Barri Gòtic