23 de desembre de 2009

Aportacions al nou pla especial d'usos de Ciutat Vella

Denunciem l’estat actual de barri a causa de la massificació turística i l’excés d’establiments d’ús turístic, que han deixat el barri sense l’entorn social i comunitari que necessiten els veïns i les veïnes.