1 de juny de 2010

Recaptació solidària per finançar l'acusació popular al cas Millet promoguda per la FAVB

L’emissió dels bons solidaris es gestionarà des de la cooperativa Coop57, especialitzada en serveis financers ètics, socials i solidaris, que operarà com a dipositària i garant del retorn dels 50 euros a les entitats i ciutadans i ciutadanes que prenguin part en la col·lecta popular per sufragar la fiança imposada.