9 de març de 2010

El barri Gòtic en contra del projecte decret dels habitatges d'ús turístic

L’ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DEL BARRI GÒTIC EN CONTRA DEL PROJECTE DE DECRET DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC El document no especifica les condicions tècniques i de qualitat exigibles a aquest tipus d’habitatges, ni els deures dels propietaris respecte la comunitat de veïns, per aquest motiu es van fer al·legacions.