Què femTreballem  en equip en la defensa dels valors que comporta el diàleg i la participació, per trencar així, l’aïllament individual i crear vida comunitària al barri.
Defensem el veí i la veïna, perquè creiem que són els verdaders portadors de valor afegit, en un barri on els interessos econòmics del sector turístic l’han transformat en un parc temàtic.
A través de les nostres vocalies i les comissions de treball assessorem a persones  afectades pels apartaments turístics i per l’assetjament immobiliari, a l’hora, que treballem en la defensa de la convivència a l’espai públic.
Entenem que els problemes que ens afectes són transversals a tota Ciutat Vella. Per aquest motiu participem i formem part de la  Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, creada al 2008 a instància d’entitats veïnals des quatre barris del Districte, amb l’objectiu de tractar i proposar solucions comunes a tot allò que ens afecta
Reivindiquem  què l’espai públic sigui veritablement d’ús públic, i no privat, com passa amb moltes de les nostres places ocupades per les terrasses dels bars i restaurants. Aquest  passat any 2010 hem tirat endavant la campanya : Volem la Plaça dels Peixos Ara. Aquest 2011 gràcies a la lluita veïnal podem gaudir d'una nova plaça pel barri, amb zona de joc infantil: La Plaça 8 de Març.
Recuperem el barri, un dels eixos principals de l'Associació, és organitzar activitats populars i reivindicatives, al espai públic, des del 2009, ja portem organitzades dues calçotades i una castanyada.
Conscients  de la nostra responsabilitat participem a les Audiències Públiques i al Consell del Barri, per fer arribar les peticions i necessitats dels ciutadans del barri a l’administració pública.
La corrupció està sent una de les preocupacions ciutadanes, des de l’afer de l’hotel Palau de la Música fins a la trama de les llicències il·legals descoberta a Districte de Ciutat Vella, l’associació ha cregut necessària endegar la campanya contra la corrupció, transparència, com un acte que permeti la  reflexió i la conscienciació ciutadana sobre l’abast dels abusos econòmics comesos, i especialment en aquests moments de crisi econòmica, de retallades socials que precaritzen els serveis públics, quan aquests són més necessaris que mai. També ehem presentat com acusació popular en la causa judicial oberta i exigim mesures polítiques per treballar contra la corrupció.  Hem posat en marxa la Cooperativa de Consum agroecològic del Barri Gòtic: "El bròquil del Gòtic". El seu objectiu és el promoure un consum responsable, respectuós amb el medi ambient i amb les persones.